Gdzie otrzymam mój wynik i co on oznacza?

Otrzymasz wynik testu od osoby do kontaktu w agencji pracy lub w centrum pracy. Wynik wskazuje, w jakich obszarach zawodu masz już umiejętności zawodowe. Można uzyskać maksymalnie cztery punkty w każdym obszarze. Już dwa punkty oznaczają, że masz wiele wartościowych kompetencji.
Jakikolwiek wynik nie ma dla ciebie niekorzystnego wpływu. Możesz samodzielnie ustalić, do czego wykorzystasz wynik.

Przykładowy wynik testu jako plik do pobrania znajdziesz tu.

Jak wynik pomoże mi znaleźć pasującą pracę?

Razem z doradcą w agencji pracy lub centrum pracy możesz omówić swoje perspektywy zawodowe. W zależności od wyniku wspólnie podejmiecie decyzję, co dalej. Możesz od razu zacząć pasującą pracę / odpowiednią praktykę lub wziąć udział w kursie dokształcającym, aby podnieść własne umiejętności w określonych zakresach zadań danego zawodu.


MYSKILLS im Einsatz – Ayed Hassen macht den Verkäufertest

MYSKILLS im Einsatz – Hossein Kowsaris Chance bei MAN Truck & Bus

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o MYSKILLS lub zadać pytanie, wystarczy zgłosić się do:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Osoba odpowiedzialna za treść: Gunvald Herdin