Stopka redakcyjna

Informacje na podst. § 5 TMG, § 55 RStV
Podmiot odpowiedzialny za treść tej strony internetowej:
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh
E-mail: info(at)bertelsmann-stiftung.de
Strona internetowa: bertelsmann-stiftung.de
Numer identyfikacji podatkowej: DE 126 76 80 30
siedziba Gütersloh – Sąd Rejonowy Gütersloh [HRA 3620]
Przewodniczący rady powierniczej: prof. mgr-inż. Werner J. Bauer
Zarząd Bertelsmann Stiftung:
dr Ralph Heck (prz. zarz.), dr Brigitte Mohn
Osoba odpowiedzialna za treść:
Gunvald Herdin, Senior Project Manager

Informacje o odpowiedzialności:

Wszystkie informacje w niniejszej witrynie internetowej zostały starannie sprawdzone. Dążymy do tego, aby ta witryna internetowa była cały czas rozbudowywana i aktualizowana. Nie gwarantuje się jednak kompletności, prawidłowości oraz najnowszej aktualności. Bertelsmann Stiftung udostępnia te informacje bez jakiegokolwiek zapewnienia lub zagwarantowania jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonego lub dorozumianego. Bertelsmann Stiftung wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstające bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej strony internetowej, o ile nie są one spowodowane zamierzonymi działaniem lub rażącymi zaniedbaniem ze strony Bertelsmann Stiftung. Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do witryn zewnętrznych. Te łącza służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mamy wpływu na zmiany treści na zlinkowanych witrynach. Za treść stron zlinkowanych odpowiedzialni są więc wyłącznie ich administratorzy.

Prawo autorskie:

Treści i dzieła w tej witrynie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cała treść (teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, filmowe i animowane oraz ich rozmieszczenie m.in.) na stronie internetowej bstiftung.kaylee.liioo.com podlegają ochronie przez prawo autorskie oraz inne przepisy prawa z zakresu ochrony. Ochrona prawna dotyczy również baz danych i tym podobnych elementów. Treści mogą być wykorzystywane bezpłatnie tylko w przypadku zgodnego z przeznaczeniem wywołania w Internecie. Treści tej strony internetowej bez pisemnego zgody Bertelsmann Stiftung nie mogą być powielane, rozpowszechniane, zmieniane lub udostępniane podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie poza zakresem prawa autorskiego. Niektóre obszary witryny bstiftung.kaylee.liioo.com zawierają ponadto obrazy podlegające prawom ochrony podmiotów trzecich. Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie znaki handlowe w witrynie Bertelsmann Stiftung są chronione przez prawo do znaków towarowych.

Koncepcja:

BALLHAUS WEST | AGENTUR FÜR KAMPAGNEN GMBH
Potsdamer Strasse 87, 10785 Berlin
Telefon: +49 30 28 09 999-0
E-mail: agentur@ballhauswest.de
Strona internetowa: www.ballhauswest.de

Realizacja techniczna i hosting:

Neue Werte GmbH
Alt-Moabit 19, 10559 Berlin (Niemcy)
Telefon: 030 609 888 2-11
E-mail: dialog@neuewerte.de
Witryna: www.neuewerte.de

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o MYSKILLS lub zadać pytanie, wystarczy zgłosić się do:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Osoba odpowiedzialna za treść: Gunvald Herdin