Informacje o MYSKILLS

Osoby bez ukończonego kształcenia zawodowego, które szukają pracy, mogą za pośrednictwem MYSKILLS zidentyfikować i wykazać swoje umiejętności zawodowe. Przez pytania obrazkowe i filmowe uczestnicy są stawiani w typowych dla danego zawodu sytuacjach i w ten sposób mogą udokumentować, jakie umiejętności mają. MYSKILLS ma obecnie 30 zawodów w sześciu językach ‒ niemieckim, angielskim, arabskim, farsi, rosyjskim i tureckim. Proces jest realizowany przez centrum pracy lub agencję pracy i trwa około czterech godzin.

Kontakt

Dla kogo jest MYSKILLS?

MYSKILLS to platforma przeznaczona dla wszystkich osób, które mają właściwe doświadczenie w jednym z 30 zawodów, jednak nie mają w nim wykształcenia zawodowego.

Również uchodźcy i migranci, którzy w kraju pochodzenia nabyli kompetencje zawodowe, ale nie mają zaświadczenia, mogą uczestniczyć w MYSKILLS. Warunkiem jest, aby uczestnicy znali jeden z sześciu języków.

Jakie korzyści dalej MYSKILLS?

MYSKILLS daje korzyści uczestnikom, doradcom w agencjach pracy i centrach pracy oraz pracodawcom. Za pośrednictwem MYSKILLS osoby szukające pracy mogą wykazać swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe w pracy również bez odpowiednich świadectw. Wynik ułatwia natomiast doradcom znalezienie oferty pracy właściwej dla umiejętności klienta lub rozpoczęcie odpowiedniej kwalifikacji. Dzięki dokładnej identyfikacji umiejętności w głównym zakresach czynności MYSKILLS pomaga również potencjalnym pracodawcom w dokładnie dopasowanym obsadzaniu wakatów wykwalifikowanymi kandydatami.

Witamy w MYSKILLS!
Wybierz odpowiedni obszar i

Dalej do witryny

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o MYSKILLS lub zadać pytanie, wystarczy zgłosić się do:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Osoba odpowiedzialna za treść: Gunvald Herdin