نتیجه خودم را از کجا می توانم بگیرم و این نتیجه نشان دهنده چیست؟

نتیجه آزمون خود را ازمسیول و مشاور مربوط خود در آژانس کاریابی، در مرکز کاریابی یا از موسسات آموزشی منتخب دریافت خواهید کرد. نتیجه تست نشان می دهد که در کدام حوزه های یک شغل، می توانید توانایی های شغلی قبلی خود را با خود به همراه بیاورید. حداکثر چهار امتیاز برای هر حوزه می تواند مورد هدف قرار گیرد. در این زمینه، دو امتیاز هم به معنی این است که شما توانایی های ارزشمند زیادی را دارید.
صرف نظر از نتیجه تست، ضرری متوجه شما نیست. خودتان می توانید تصمیم بگیرید که نتیجه تست را در کجا می توانید استفاده کنید.

در اینجا نمونه ای از نتیجه امتحان برای شغل نجاری را می بینید

نتیجه تست چگونه به من کمک می کند که یک شغل مناسب را پیدا کنم؟

شما می توانید با مشاور خود در آژانس کار یا در مرکز کار، درباره دورنماهای شغلی خود صحبت کنید. با توجه به نتیجه تست، با همدیگر تصمیم می گیرید که ادامه کار به چه شکل خواهد بود. می توانید یا در یک شغل مناسب یک دوره کارآموزی مربوطه را آغاز کنید، یا در یک دوره آموزش تکمیلی شرکت کنید تا توانایی های خود را در یک حوزه فعالیت مشخصِ یک شغل گسترش دهید.


MYSKILLS im Einsatz – Ayed Hassen macht den Verkäufertest

MYSKILLS im Einsatz – Hossein Kowsaris Chance bei MAN Truck & Bus

تماس

اگر درباره MYSKILLS بیشتر می خواهید بدانید یا پرسش هایی دارید، با نشانی زیر تماس بگیرید:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

متخصص ارشد: Gunvald Herdin