درباره MYSKILLS

MYSKILLS یک فرایند کامپیوتری است. افراد بدون گواهینامه شغلی که در جستجوی کار هستند، می توانند با MYSKILLS توانایی های حرفه ای خود را تایید کنند و نشان دهند. از طریق انواع پرسش های تصویری و ویدیویی، شرکت کنندگان در وضعیت های رفتاری نمونه یک شغل قرار می گیرند و به این ترتیب می توانند ثابت کنند به کدام توانایی ها تسلط دارند. MYSKILLS در حال حاضر برای 30 شغل و در شش زبان آلمانی، انگلیسی، عربی، فارسی، روسی و ترکی موجود است. این فرایند از سوی مرکز کار یا از سوی آژانس کار اجرا می شود و تقریبا چهار ساعت طول می کشد.

تماس

MYSKILLS برای چه کسی مناسب است؟

MYSKILLS برای همه افرادی که تجارب مربوطه را در یکی از 30 شغل با خود به همراه می آورند، با این حال هیچ گواهینامه شغلی را در زمینه این مشاغل ندارند مناسب است.
همچنین پناهندگان و مهاجرانی که در کشور زادگاه خود توانایی های حرفه ای را یاد گرفته اند، ولی درباره آنها هیچ مدرکی ندارند، می توانند در MYSKILLS شرکت کنند. لازمه آن این است که شرکت کنندگان به یکی از زبانهای شش گانه تسلط داشته باشند.

MYSKILLS چه مزایایی دارد؟

MYSKILLS هم برای شرکت کنندگان، مشاوران در آژانس های کار و مراکز کار، و هم کارفرماها مزایایی را ارائه می کند. با کمک MYSKILLS کارجویان می توانند تجارب اولیه شغلی خود را در یک شغل، حتی بدون مدارک مربوطه به اثبات برسانند. نتیجه این کار در عوض به مشاوران کمک می کند موقعیت های کاری مناسب توانایی های درخواست کنندگان را پیدا کنند یا یک تعیین صلاحیت مربوطه را آغاز کنند. از طریق شناسایی دقیق توانایی ها در حوزه های فعالیت اصلی، MYSKILLS همچنین به کارفرماها کمک می کند موقعیت های شغلی بالقوه را به صورت مناسب با درخواست کنندگان ذیصلاح پر کنند.

به MYSKILLS خوش آمدید
لطفا یک حوزه مناسب را انتخاب کنید i

ادامه به وبسایت

تماس

اگر درباره MYSKILLS بیشتر می خواهید بدانید یا پرسش هایی دارید، با نشانی زیر تماس بگیرید:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

متخصص ارشد: Gunvald Herdin