Къде ще получа резултата си и какво показва той?

Ще получиш резултата от теста си от твоето лице за контакти в Агенцията по труда или в Джобцентъра. Резултатът показва в кои области на професията вече имаш професионални умения. За всяка област могат да се постигнат максимално четири точки. При това дори две точки означават, че притежаваш много ценни компетенции.
Независимо от резултата, за теб няма да възникнат недостатъци. Ти сам решаваш за какво да използваш резултата от теста.

Примерен резултат от теста като файл за изтегляне ще намериш тук.

Как резултатът ще ми помогне да намеря подходяща работа?

Заедно с твоя консултант в Агенцията по труда или в Джобцентъра можеш да обсъдиш професионалните си перспективи. В зависимост от резултата Вие решавате заедно какво следва. Можеш или директно на започнеш подходяща работа/съответна практика или да участваш в курс за професионална квалификация за да разшириш способностите си в определени сфери на дейност на професията.


MYSKILLS im Einsatz – Ayed Hassen macht den Verkäufertest

MYSKILLS im Einsatz – Hossein Kowsaris Chance bei MAN Truck & Bus

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин