За MYSKILLS

Хора без професионално образование, които търсят работа могат чрез MYSKILLS да идентифицират и покажат професионалните си способности. Чрез базирани на снимки и видеа въпроси участниците се поставят в типични ситуации на действие в даден професия и могат да докажат кои дейности владеят. MYSKILLS актуално се предлага за 30 професии на шест езика – немски, английски, арабски, фарси, руски и турски. Процедурата се провежда от Джобцентъра или от Агенцията по труда и трае около четири часа.

Контакт

За кого е подходящ MYSKILLS?

MYSKILLS е подходящ за хора, които имат сериозен опит в една от 30 професии, но нямат завършено професионално образование.

Бежанци и мигранти, които са придобили професионални компетенции в техните страни, но нямата доказателство за това, също могат да участват в MYSKILLS. Условието е участниците да владеят един от шестте езика.

Какви предимства носи MYSKILLS?

MYSKILLS предоставя предимства както на участниците, консултантите в Агенциите по труда и в Джобцентъра така и на работодателите. С помощта на MYSKILLS търсещите работа могат да докажат професионалния си опит в работата и без съответните свидетелства. Резултатът от друга страна улеснява консултантите да намерят отговарящо на способностите на клиентите работно място или да задвижат съответната квалификация. Чрез точното идентифициране на способностите в централните области на дейност MYSKILLS помага на потенциалните работодатели да назначат на свободните места подходящи квалифицирани кандидати.

Добре дошли в MYSKILLS!
Моля изберете подходяща област i

Продължи към уебсайта

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин