Въведение

Ние от фондацията Бертелсман като оператор на онлайн предложението сме Отговорникът за обработката на личните данни на потребителите на онлайн предложението. Нашите контакти ще откриете в импресума на онлайн предложението, лицата за контакт по въпроси за обработката на личните данни са посочени директно в тази декларация за защита на данните. Ние от фондацията Бертелсман гледаме много сериозно на защитата на личната Ви сфера и на личните Ви данни. Ние регистрираме, запаметяваме и използваме Вашите лични данни само в съответствие със съдържанието на тази декларация за защита на данните както и с приложимите законови разпоредби, и по специално на европейския общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и националните разпоредби за защита на данните. С тази декларация за защита на данни искаме да Ви информираме в какъв обем и с каква цел се обработват лични данни във връзка с използването на онлайн предложението.

Лични данни

Лични данни са информации за идентифицирани физически лица или физически лица, които могат да бъдат идентифицирани. Те включват всички информации за Вашата идентичност като например Вашето име, Вашата електронна поща или Вашия адрес. Информация, която не може да бъде свързана с Вашата идентичност (например статистически данни като броя на потребителите на онлайн предложението) от друга страна не се смятат за лична информация. Принципно Вие можете да използвате нашето онлайн предложение и без да разкривате Вашата идентичност и без да посочвате лични данни. Тогава ще се регистрират само общи информации за посещението на онлайн предложението ни. За някои от предлаганите услуги обаче се събират лични данни от Вас. Тези данни ще бъдат използвани от нас само за целта на използването на онлайн предложението, и по специално за подготовката на желаните информации. При събирането на лични данни трябва задължително да се посочат само данните, които са задължително необходими. Освен тях са възможни и други сведения, но при тях се касае за доброволни сведения. За конкретните подробности ще информираме в съответния раздел на декларацията за защита на данните. На база на Вашите лични данни не се взема автоматично решение във връзка с използването на нашето онлайн предложение.

Обработка на лични информации

Вашите сведения се запаметяват от нас на специално защитени сървъри в рамките на Европейския съюз. Чрез технически и организационни мерки те са защитени срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна и обработка на Вашите данни от неоторизирани лица. Достъпът до Вашите данни е възможен само за няколко оторизирани лица. Те отговарят за техническото, търговското или редакционното обслужване на сървъра. Въпреки редовните проверки обаче не е възможна пълна защита срещу всички опасности. Вашите лични данни се предават кодирани по интернет. За предаването на данните използваме SSL-код (Secure Socker Layer).

Предаване на лични данни на трети лица

Ние използваме личните Ви информации принципно само за предоставяне на желаните от Вас услуги. Доколкото в рамките на предоставянето на услугите се използват външни фирми, техният достъп до данните е също само с цел предоставяне на услугите. Чрез технически и организационни мерки гарантираме спазването на законовите предписания за защита на данните и задължаваме за това нашите външни фирми. Освен това не даваме данните без Вашето изрично съгласие на трети лица, особено за рекламни цели. Предаване на Вашите лични данни се извършва само ако самите Вие сте се съгласили или доколкото ние имаме право на това или сме длъжни въз основа на законови предписания и/или служебни съотв. съдебни разпореждания. При това може да се касае по-специално за предоставяне на сведения с цел наказателно преследване, за предотвратяване на опасности или за изпълнение на правата върху интелектуална собственост.

Правно основание на обработката на данни

Доколкото за обработката на Вашите лични данни набавяме съгласие, то за правно основание на обработката на данните служи чл. 6 ал. 1 буква а) от ОРЗД. Доколкото обработваме Вашите лични данни, защото това е необходимо за изпълнението на договор или в рамките на квазидоговорни отношения с Вас, то за правно основание на обработката на данните служи чл. 6 ал. 1 буква b) от ОРЗД. Доколкото обработваме Вашите лични данни в изпълнение на правни задължения, то за правно основание на обработката на данните служи чл. 6 ал. 1 буква c) от ОРЗД. Като правно основание за обработката на данни освен това ще се вземе предвид чл. 6 ал. 1 буква f) от ОРЗД ако обработката на Вашите лични данни е необходима за зачитане на основателен интерес на нашата фондация или на трети лица и при това Вашите интереси, основни права и основни свободи не изискват защитата на личните данни. В рамките на тази декларация за защита на данните винаги обръщаме внимание на кое правно основание базираме обработката на Вашите лични данни.

Изтриване на данните и срок на запаметяване

Ние изтриваме съотв. блокираме Вашите лични данни принципно винаги, когато целта на запаметяването отпадне. Запаметяването обаче може да продължи и след това, ако това е предвидено от правни предписания, на които ние подлежим, например с оглед на законовите задължения за съхраняване и документация. В такъв случай изтриваме съотв. блокираме Вашите лични данни след края на съответните предписания.

Използване на онлайн предложението ни

Използването на бисквитки

За нашето онлайн предложение се използват бисквитки – както на много уебстраници. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на компютъра Ви и запаметяват определени настройки и данни за обмяна с нашето онлайн предложение през Вашия браузер. Бисквитката съдържа по правило името на домейна, от който е изпратен файла бисквитка както и информациите за възрастта на бисквитката и буквено-цифров идентификационен номер. Бисквитките ни дават възможност да разпознаем компютъра Ви и веднага да се предоставят евентуалните предварителни настройки. Бисквитките ни помагат да подобрим онлайн предложението както и да Ви предложим по-добро и още по индивидуално обслужване. В това виждаме и нашия оправдан интерес за обработката на данни по чл. 6 ал. 1 буква f) от ОРЗД. Използваните от нас бисквитки са т. нар. сесия-бисквитки, които след края на сесията на браузера се изтриват автоматично. Единично може да се използват и бисквитки с по-дълъг срок на запаметяване, за да може и при следващото посещение на нашето онлайн предложение Вашите предварителни настройки и преференции да се вземат предвид. Повечето браузери са настроени така, че да приемат автоматично бисквитки. Вие обаче можете да деактивирате запаметяването на бисквитки и да настроите Вашия браузер така, че да Ви уведомява веднага щом са изпратени бисквитки. Освен това е възможно да изтриете ръчно през настройките на браузера вече запаметени бисквитки. Моля имайте предвид, че евентуално ще можете да използвате нашето онлайн предложение само ограничено или няма да можете изобщо да го използвате ако откажете запаметяването на бисквитки или изтриете необходимите бисквитки.

Бисквитки за анализ

На нашата интернет страница използваме бисквитки, които – базирайки се на технологиите на etracker GmbH – дават възможност за анализ на държанието Ви като потребител, т. нар. бисквитки за анализ. С тези бисквитки регистрираме и запаметяваме следните данни: – честота на отваряне на страницата – ключова думи за търсене – използване на функциите на интернет страницата – съкратен IP адрес – дата и час на запитването – статус на достъп/HTTP код на статуса – съответно предадено количество данни – уебсайт, от който идва искането – браузер – операционна система и нейния сърфейс – език и версия на софтуера на браузера. При запаметяването на данните на посетителя се запаметяват съкратено съответно кодирано по-специално и IP адресите, данните на уредите и на домейна на посетителя, така че не е възможен извод за отделния посетител. Събраните данни никога не се обединяват с други наличности от данни, например за да се установи връзка с лицата. Съкращаването на IP адреса се извършва на възможно най-ранен етап и то по стандарт автоматично, без да трябва Вие като потребител да предприемате някакви специални настройки и конфигурации. Използваме бисквитки за анализ за да подобрим качеството на нашите онлайн предложения и тяхното съдържание и да ги оптимизираме както и да проверим и подобрим обсега на действие и лесното намиране на нашите онлайн предложения. Тези цели същевременно обосновават оправдания интерес по смисъла на правното основание за обработка съгласно чл. 6 ал. 1 f от ОРЗД. Вие можете по всяко време с действие за бъдещето да възразите срещу събирането и запаметяването на данни чрез бисквитките за анализ. Линк за възражение:
Изключване от запаметяването на данни

Комуникация с нас

Можете да се свържете с нас по различни начини, един от тях е чрез формуляра на интернет страницата ни. Освен това с удоволствие ще Ви информираме редовно с нашия бюлетин по имейл за различни теми.

Използване на YouTube

В нашето онлайн предложение са интегрирани видеа, за чието възпроизвеждане ние използваме Plug-in от управляваната от Google услуга YouTube (“YouTube”). Оператор на услугата е YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Когато отворите интернет страница от нашето онлайн предложение, на която е интегрирано видео, се осъществява връзка със сървъра на YouTube. При това на сървъра на YouTube се съобщава коя интернет страница от нашето онлайн предложение сте посетили. Ако сте логнати във Вашия YouTube акаунт давате възможност на YouTube да отнесе Вашето поведение на сърфиране към личния Ви профил. Вие можете да предотвратите това като излезете от Вашия YouTube акаунт. Повече информация за боравенето с данни на потребителите ще намерите в декларацията за защита на данните на Google на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, която важи и за YouTube. Използваме YoutTube за да Ви покажем видеа и така да Ви представим повече за нас и нашите проекти, което същевременно обосновава оправдания интерес по смисъла на чл. 6 ал. 1 f от ОРЗД.

Вашите права и контакти

Ние от фондацията Бертелсман смятаме за много важно да ви разясним възможно най-прозрачно обработката на Вашите лични данни и да Ви информираме за полагащите Ви се права. Ако желаете повече информация или искате да упражните полагащите Ви се права, може по всяко време да се свържете с нас за да се погрижим за Вашето желание.

Права на засегнат

Относно обработката на Вашите лични данни Вие имате обширни права. Най-напред имате право на обширна информация и можете евентуално да поискате поправка и/или изтриване съответно блокиране на Вашите лични данни. Вие можете да поискате и ограничение на обработката и имате право на възражение. С оглед на предадените от Вас лични данни имате право на преносимост на данните. Ако искате да се възползвате от някое от Вашите права и/или искате да получите повече информация за това, моля обърнете се към нашите сътрудници чрез формуляра за контакт. Алтернативно можете да се обърнете към нашия отговорник за защитата на данните.

Отмяна на съгласието и възражение

Дадено от Вас съгласие може да се отмени свободно по всяко време с действие в бъдеще. Чрез отмяната на съгласието не се засяга правомерността на извършената обработка на база на съгласието до отмяната му. Лицата за контакт за тази цел също са нашите сътрудници чрез формуляра за контакт и нашия отговорник за защита на данните. Ако обработката на Вашите лични данни не се основава на съгласие, а се извършва на база на друго правно основание, можете да възразите срещу тази обработка на данните. Вашето възражение ще доведе до проверка и евентуално до край на обработката на данните. Ще бъдете информиран за резултата от проверката и ще получите от нас повече информация – ако обработката на данните въпреки това трябва да продължи – защо е допустима обработката на данните.

Отговорник за защита на данните и контакт

Ние сме назначили външен отговорник за защита на данните, който ни подкрепя при теми свързани с правото на защита на данните и към който Вие можете да се обърнете директно. За въпроси свързани с боравенето ни с лични данни или повече информация по теми отнасящи се до правото на защита на данните нашият отговорник за защита на данните и неговият екип са на Ваше разположение. Адвокат д-р Себастиан Майер, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld телефон: 0521 / 96535-812 Ел. поща: datenschutz@bertelsmann-stiftung.de Ако искате да се обърнете с имейл лично към нашия отговорник за защита на данните, можете да се свържете с него на sebastian.meyer@brandi.net.

Жалби

Ако сте на мнение, че обработката на Вашите лични данни от нас не се извършва в съответствие с тази декларация за защита на данните или с приложимите разпоредби за защита на данните, можете да подадете жалба при нашия отговорник за защита на данните. Отговорникът за защита на данните след това ще провери случая и ще Ви информира за резултата от проверката. Освен това имате право да подадете жалба до надзорна служба.

Повече информация и промени

Линкове към други уебсайтове

Нашето онлайн предложение може да съдържа линкове към други уебсайтове. Тези свързвания по принцип са отбелязани като такива. Ние нямаме влияние върху това, доколко на свързаните уебсайтове се спазват валидните разпоредби за защита на данните. Затова Ви препоръчваме да се информирате и на другите уебсайтове за съответните декларации за защита на данните.

Промени на тази декларация за защита на данните

Актуалността на тази декларация за защита на данните е обозначена с отбелязване на датата (долу). Запазваме си правото за променяме тази декларация по всяко време с действие за бъдещето. Промяна може да се извърши по специално при технически приспособявания на онлайн предложението или при промени на предписанията на правото за защита на данните. Съответната актуална версия на декларацията за защита на данните може по всяко време да се извика през онлайн предложението. Препоръчваме Ви редовно да се информирате за промени на тази декларация за защита на данните. Актуалност на декларацията за защита на данните: Май 2018

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин