Подходящ ли е MYSKILLS за мен?

MYSKILLS е подходящ за теб ако имаш сериозен опит в някоя от 30 професии на MYSKILLS. Тестът е доброволен и безплатен и може да се направи на няколко езика.

За кои професии има MYSKILLS?

Тестът MYSKILLS се предлага за 30 професии:

 • Помощник/ка за полагане на грижи за възрастни хора
 • Специалист/ка за шивашки поправки (също: шивач/ка по поръчка)
 • Инсталационен механик за санитарна, отоплителна и климатична техника
 • Специалист/ка по довършителни строителни работи с профил “Плочки, плочи и мозайки” (също: плочкаджия, полагащ плочи, мозайкаджия)
 • Пекар
 • Специалист по нанасяне на покрития на сгради и обекти (също: бояджия и лакировач)
 • Професионален шофьор
 • Електротехник – профил енергийна техника и техника на сгради
 • Специалист по информатика системна интеграция
 • Технолог в хранително-вкусовата промишленост
 • Специалист по металотехника – профил конструкционна техника (също конструкционен механик)
 • Специалист по преместване на мебели и кухни
 • Специалист в хотелиерството и ресторантьорството (също: ресторантьор, хотелиер)
 • Склададжия (също: специалист по складова логистика)
 • Специалист по продажба на хранителни продукти – профил хлебарница
 • Фризьор/ка
 • Градинар – профил градинарство и озеленяване
 • Хигиенист на фасади и сгради
 • Специалист в домакинството
 • Специалист по високо строителство – профил зидарство (също: зидар)
 • Индустриален електротехник с профил производствена техника (също: електроник за производствена техника)
 • Специалист по автомобилна мехатроника – профил техника на леки автомобили
 • Тенекеджия
 • Готвач/готвачка
 • Земеделски стопанин
 • Оператор на машини и съоръжения – металотехника
 • Специалист по инженерно строителство – профил пътно строителство (също: строител на пътища
 • Дърводелец
 • Механик на технологични линии, техника на пластмасите и каучука
 • Продавач/ка (също: търговец в търговията на дребно)

За коя професия да направя MYSKILLS?

Преди да направиш теста MYSKILLS, можеш на www.meine-berufserfahrung.de за пет минути сам да прецениш колко опит имаш вече в даден професия. Освен това ще получиш представа кои други способности се изискват за тази професия. Въз основа на твоята преценка можеш след съгласуване с твоя консултант в Агенцията по труда или в Джобцентъра да решиш за коя професия искаш на направиш теста MYSKILLS. Възможно е да са подходящи няколко професии. Дори и да нямаш опит във всички области на дадена професия, ти си подходящ участник в теста MYSKILLS.

Колко време продължава теста?

Тестът MYSKILLS продължава три до четири часа. В това време отговаряш на около 125 въпроса за професията. Предвидени са възможности за почивки.

На кой език мога да направя MYSKILLS?

MYSKILLS може да се направи на немски, английски, книжовен арабски, фарси, руски, Френски, испански, португалски, полски, български, румънски или турски.

Къде мога да направя MYSKILLS?

MYSKILLS можеш да направиш във всички Агенции по труда и Джобцентрове. Свържи се с твоето лице за контакт на MYSKILLS и си уговори среща. Ако все още нямаш консултант, който да отговаря за теб, тук ще намериш Джобцентър или Агенция по труда в близост до теб.

 

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин