Импресум

Данни съгласно § 5 от Закона за телекомуникационните медии § 55 от Закона за държавните радиа
Отговорник за съдържанието на този уебсайт:
Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh
Ел. поща: info(at)bertelsmann-stiftung.de
Уебсайт: bertelsmann-stiftung.de
ДДС номер: DE 126 76 80 30
Седалище Гютерсло – Районен съд Гютерсло [HRA 3620]
Председател на надзорния съвет:: Проф. д-р инж. Вернер Й. Бауер
Председател на фондация Бертелсман:
д-р Ралф Хек (избран председател), д-р Бригите Мон
Отговорник за съдържанието:
Гунвалд Хердин, Старши проектен мениджър

Указания за отговорността:

Всички данни на това интернет предложение са проверени грижливо. Ние се стараем непрекъснато да разширяваме и актуализираме това информационно предложение. Не можем обаче да поемем гаранция за пълнотата, верността и последната актуалност. Фондацията Бертелсман предоставя тези информации без никакво твърдо обещание или гаранция от какъвто и да е вид, било то изрично или мълчаливо. Фондацията Бертелсман изключва всякаква отговорност за щети, които са възникнали директно или индиректно от ползването на този уебсайт, доколкото те не се основават на умисъл или груба небрежност от фондацията Бертелсман. Нашите интернет страници съдържат линкове към други уебсайтове. Тези линкове са само с информационна цел. Нямаме никакво влияние върху развитието на съдържанието на свързаните уебсайтове. Затова за съдържанието на свързаните сайтове отговарят само техните оператори.

Авторско право:

Съдържанието и произведенията на този уебсайт подлежат на немското авторско право. Всички права запазени. Всички съдържания (текстове, снимки, графики, файлове с тон, видео и анимации както и тяхното подреждане и др.) на уебсайта bstiftung.kaylee.liioo.com подлежат на защитата на авторското право и на другите закони за защита на правата. Правната защита важи и спрямо бази данни и подобни институции. Съдържанията може да се използва свободно само за целевото извикване в интернет. Съдържанията на този уебсайт не могат да се размножават под каквато и да е форма, да се разпространяват, променят или предоставят на трети лица извън границите на авторското право без писмено разрешение от фондацията Бертелсман. Освен това някои области на уебсайта bstiftung.kaylee.liioo.com съдържат снимки, които са със запазени права на трети лица. Ако не е посочено нещо друго всички маркови знаци на уебсайта на фондацията Бертелсман са правно защитени като маркови знаци.

Концепция:

BALLHAUS WEST | AGENTUR FÜR KAMPAGNEN GMBH
Potsdamer Strasse 87, 10785 Berlin
Телефон: +49 30 28 09 999-0
Ел. поща: agentur@ballhauswest.de
Уебсайт: www.ballhauswest.de

Техническа реализация и хостинг:

Neue Werte GmbH
Alt-Moabit 19, 10559 Berlin (Germany)
Телефон: 030 609 888 2-11
Ел. поща: dialog@neuewerte.de
Уебсайт: www.neuewerte.de

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин