Array

Как изглежда моя MYSKILLS?

При стартирането на MYSKILLS ще ти се обясни за какво да внимаваш при обработката. По време на теста ще видиш видеа и снимки, които представят типични ситуации от практиката. За целта ще получиш задачи, които са подобни на тези, които ще получаваш в предприятието. Има лесни и трудни задачи. При това е съвсем нормално да не можеш да отговориш на всички въпроси. MYSKILLS е разделен на отделни раздели, от които се състои професията.

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин