MYSKILLS за търсещи работа

MYSKILLS е компютърно-базирана процедура, с която ти можеш да покажеш какви професионални способности притежаваш. Чрез ориентирани към практиката задачи MYSKILLS препитва твоя досегашен опит. С твоя резултат твоят консултант в Центъра за работа (Jobcenter), в Агенцията по труда (Arbeitsagentur) или в избрани финансиращи образованието организации може да намери подходящо предложение за работа за теб. Или може да ти помогне да се квалифицираш.


MYSKILLS – установяване на професионални компетенции  

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин