MYSKILLS за търсещи работа

MYSKILLS е компютърно-базирана процедура, с която ти можеш да покажеш какви професионални способности притежаваш. Чрез ориентирани към практиката задачи MYSKILLS препитва твоя досегашен опит. С твоя резултат твоят консултант в Джобцентъра или в Агенцията по труда може да намери подходящо работно място за теб. Или може да ти помогне да се квалифицираш.

Финансиращи образованието организации, които предлагат MYSKILLS


MYSKILLS – установяване на професионални компетенции  

Контакт

Ако искате да научите повече за MYSKILLS или ако имате въпроси, можете да се обърнете към:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Отговорник за съдържанието: Гунвалд Хердин