حفاظت از اطلاعات

مقدمه

ما، بنیاد برتلسمان، به عنوان ارائه کننده برنامه‌ آنلاین مسئول پردازش اطلاعات شخصی کاربران برنامه‌ آنلاین هستیم. اطلاعات تماس ما را می‌توانید در بخش اطلاعات نشر برنامه‌های‌ آنلاین ببینید، و مسئولان پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به پردازش اطلاعات شخصی مستقیما در این بیانیه حفاظت از اطلاعات معرفی می‌شوند.  ما به عنوان بنیاد برتلسمان، حفاظت از فضای خصوصی و اطلاعات شخصی شما را بسیار جدی می‌گیریم. ما اطلاعات شخصی شما را تنها بر اساس مفاد این بیانیه حفاظت از اطلاعات و نیز مقررات قابل اجرای حفاظت از اطلاعات، به ویژه مقررات اساسی حفاظت از اطلاعات (DSGVO) و مقررات ملی حفاظت از اطلاعات، گردآوری، نگهداری و استفاده می‌کنیم. با این بیانیه حفاظت از اطلاعات، مایلیم به شما اطلاع دهیم که در چه گستره و با چه هدفی اطلاعات شخصی در پیوند با استفاده از برنامه‌های آنلاین پردازش می‌شوند.

اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی اطلاعاتی هستند درباره یک شخص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی. از جمله آنها، عبارتند از همه اطلاعات مربوط به هویت شما مانند نام، نشانی ایمیل یا نشانی پستی شما. برخلاف آن، اطلاعاتی که نمی‌توانند با هویت شما پیوندی داشته باشند (مانند داده‌های آماری، مثلا درباره تعداد کاربران برنامه‌های آنلاین)، اطلاعات شخصی به شمار نمی‌آیند. شما می‌توانید برنامه‌ آنلاین ما را اساسا بدون آشکار کردن هویت خود و بدون دادن اطلاعات شخصی استفاده کنید. در این صورت، تنها اطلاعات عمومی درباره مراجعه به برنامه‌های‌ آنلاین ما گرد‌آوری می‌شوند. با این حال، ‌برای برخی از خدمات ارائه شده اطلاعات شخصی شما گردآوری می‌شوند.  این اطلاعات سپس از سوی ما اساسا برای اهداف استفاده از این برنامه‌های‌ آنلاین،‌ به ویژه برای آماده‌سازی اطلاعات مورد درخواست پردازش می‌شوند. در گردآوری اطلاعات شخصی،‌ تنها اطلاعاتی باید به صورت اجباری داده شوند که اکیدا لازم هستند.  دادن مشخصات دیگر نیز می‌تواند ممکن باشد، که منظور از آنها مشخصات اختیاری است. جزئیات بیشتر را بعدا در بخش مربوطه این بیانیه حفاظت از اطلاعات شرح می‌دهیم. یک تصمیم‌گیری خودکار بر پایه اطلاعات شخصی شما در پیوند با استفاده از برنامه‌های آنلاین ما رخ نمی‌دهد.

پردازش اطلاعات شخصی

ما مشخصات شما را در سرورهایی در داخل اتحادیه اروپا که به شکل ویژه محافظت می‌شوند نگهداری می‌کنیم. این سرورها با اقدامات فنی و سازمانی در برابر گم شدن، از بین رفتن، در دسترس قرار گرفتن، تغییر یا پخش اطلاعات شما از سوی افراد غیرمجاز محافظت می‌شوند.  دسترسی به اطلاعات شما، تنها برای تعداد کمی از افرادِ مجاز ممکن است. این افراد مسئول مراقبت فنی، تجاری یا ویراستاری سرور هستند. با این حال و با وجود کنترل مرتب، یک محافظت کامل در برابر همه خطرات ممکن نیست. اطلاعات شخصی شما به صورت کدگذاری شده از راه اینترنت فرستاده می‌شوند. ما برای فرستادن اطلاعات، از یک رمز SSL استفاده می‌کنیم (Secure Socken Layer).

فرستادن اطلاعات شخصی به طرف‌های سوم

ما از اطلاعات شخصی شما اساسا تنها برای ارائه خدمات مورد نظر شما استفاده می‌کنیم. اگر در چارچوب ارائه خدمات از سوی خدمات‌دهندگان بیرونی ما به کار گرفته می‌شوند، دسترسی آنها به اطلاعات نیز تنها با هدف ارائه خدمات انجام می‌شود. از راه اقدامات فنی و سازمانی، ما رعایت مقررات حفاظت از اطلاعات را تضمین می‌کنیم و خدمات‌دهندگان بیرونی خودمان را هم به این امر ملزم می‌سازیم. افزون بر آن، ما بدون موافقت آشکار شما اطلاعات را به طرف‌های سوم نمی‌دهیم، حتی برای مقاصد تبلیغاتی. فرستادن اطلاعات شخصی شما تنها زمانی رخ می‌دهد که خود شما با فرستاده شدن اطلاعات به طرف‌های سوم موافقت کرده باشید یا اگر ما به دلیل مقررات قانونی و/یا ملزومات رسمی یا حقوقی برای انجام این کار محق یا موظف باشیم. در این کار به ویژه ممکن است ارائه اطلاعات با هدف پیگرد کیفری، پیشگیری از خطر یا اجرای حقوق مالکیت معنوی انجام شود.

اصول حقوقی پردازش اطلاعات

اگر ما برای پردازش اطلاعات شخصی شما یک موافقت دریافت کنیم، ماده 6 بخش 1 ردیف a از DSGVO به عنوان اصل حقوقی برای پردازش اطلاعات عمل می‌کند. اگر ما اطلاعات شخصی شما را پردازش می‌کنیم چون این اطلاعات برای اجرای مفاد یک قرارداد یا در چارچوب یک رابطه قراردادی با شما ضروری هستند، ماده 6 بخش 1 ردیف b از DSGVO به عنوان اصل حقوقی برای پردازش اطلاعات عمل می‌کند. اگر ما اطلاعات شخصی شما را برای انجام یک وظیفه قانونی پردازش می‌کنیم، ماده 6 بخش 1 ردیف c از DSGVO به عنوان اصل حقوقی برای پردازش اطلاعات عمل می‌کند. به عنوان اصل حقوقی برای پردازش اطلاعات، همچنین ماده 6 بخش 1 ردیف f از DSGVO در نظر گرفته می‌شود، زمانی که پردازش اطلاعات شخصی شما برای حفظ یک منفعت قانونی بنیاد ما یا یک طرف سوم ضروری باشد و در این کار منافع، حقوق اساسی و آزادی‌های اساسی شما حفاظت از اطلاعات شخصی را ملزم نسازند. در چارچوب این بیانیه حفاظت از اطلاعات، ما همیشه اعلام می‌کنیم که بر اساس کدام اصول حقوقی از پردازش اطلاعات شخصی شما پشتیبانی می‌کنیم.

پاک کردن اطلاعات و مدت نگهداری

ما اصولا زمانی که دلیل نگهداری اطلاعات شخصی شما از بین برود، اطلاعات شخصی شما را پاک یا مسدود می‌کنیم. ولی نگهداری اطلاعات همچنین ممکن است زمانی که این کار بر اساس الزامات قانونی، که ما ملزم به پیروی از آنها هستیم، در نظر گرفته شده است، انجام می‌شود، یعنی از دید وظایف قانونی نگهداری و مستندسازی. در چنین وضعیتی، ما اطلاعات شخصی شما را پس از پایان زمان اعتبار دستورالعمل‌های مربوطه، پاک یا مسدود می‌کنیم.

استفاده از برنامه‌های‌ آنلاین

استفاده از کوکی‌ها

مثل بسیاری از وبسایت‌ها، برای برنامه آنلاین ما نیز از کوکی‌ها استفاده می‌شود. کوکی‌ها فایل‌های نوشتاری کوچکی هستند که در کامپیوتر شما ذخیره می‌شوند و برخی تنظیمات و اطلاعات را برای مبادله با برنامه آنلاین ما روی مرورگر شما ذخیره می‌کنند. یک کوکی به طور معمول شامل نام دامنه‌ای است که فایل کوکی از آن فرستاده شده و نیز اطلاعات مربوط به سن کوکی‌ها و یک نشانه‌ شناسایی مرکب از حروف الفبا و عدد. کوکی‌ها ما را قادر می‌سازند کامپیوتر شما را شناسایی کنیم و تنظیمات اولیه احتمالی را فورا قابل دسترس سازیم. کوکی‌ها به ما کمک می‌کنند برنامه آنلاین را بهتر کنیم و نیز بتوانیم خدمات بهتر و بیشتری را که ویژه شما هستند به شما ارائه کنیم. در این کار نیز منافع قانونی ما در پردازش اطلاعات بر اساس ماده 6 بخش 1 ردیف f از DSGVO باید در نظر گرفته شود. کوکی‌های مورد استفاده ما به کوکی‌های جلسه (Session-Cookies) معروف هستند که پس از پایان جلسه مرورگر به صورت خودکار پاک می‌شوند.  کوکی‌ها بعضا با یک مدت نگهداری تمدید شده نیز می‌توانند استفاده ‌شوند، و به این ترتیب تنظیمات و ترجیحات اولیه شما در مراجعه بعدی به برنامه‌های آنلاین ما نیز دوباره می‌توانند در نظر گرفته شوند. اغلب مرورگرها طوری تنظیم شده‌اند که به صورت خودکار کوکی‌ها را قبول می‌کنند. با این حال، می توانید ذخیره شدن کوکی‌ها را غیرفعال کنید و یا مرورگر خود را طوری تنظیم کنید که به محض فرستاده شدن کوکی‌ها به شما اطلاع دهد. همچنین می‌توان کوکی‌هایی را که از پیش ذخیره شده‌اند به صورت دستی در تنظیمات مرورگر پاک کرد. لطفا توجه کنید که اگر با ذخیره شدن کوکی‌ها مخالفت کنید یا کوکی‌های ضروری را پاک کنید، در این صورت از برنامه آنلاین ما تحت شرایطی فقط به صورت محدود می‌توانید استفاده کنید یا اصلا نمی‌توانید استفاده کنید.

کوکی‌های تحلیل

ما در وبسایت خود از کوکی‌هایی استفاده می‌کنیم که – بر پایه فن‌آوری‌های etracker GmbH – تحلیل رفتارهای کاربران را ممکن می‌سازند و به کوکی‌های تحلیل معروف هستند. با این کوکی‌ها، ما اطلاعات زیر را گردآوری و نگهداری می‌کنیم: – دفعات مراجعه به وبسایت‌ها – موضوعات جستجو – استفاده از عملکردهای وبسایت‌ها – نشانی‌های کوتاه‌شده آی‌پی – تاریخ و ساعت فراخوانی – وضعیت دسترسی/HTTP-کد وضعیت – مقدار داده‌های فرستاده شده در هر بار – وبسایتی که بازدید می شود – مرورگر – سیستم عامل و رابطهای آن – زبان و نسخه نرم‌افزار مرورگر در هنگام نگهداری اطلاعات بازدید‌کننده به‌ویژه نشانی‌های آی‌پی‌،‌ اطلاعات دستگاه‌ها و دامنه‌های بازدید‌کننده فقط به صورت کوتاه‌شده ذخیره می‌شوند یا کدگذاری می‌شوند،‌ طوری که استناد به کاربر مشخص ممکن نیست. اطلاعات گردآوری شده هرگز با بانک‌های اطلاعاتی دیگر ادغام نمی‌شوند، مثلا برای انجام یک استناد شخصی. کوتاه شدن نشانی آی‌پی در کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی به صورت استاندارد خودکار، انجام می‌شود، بدون اینکه شما به عنوان کاربر مجبور باشید هر گونه تطابق یا پیکربندی‌های ویژه‌ای را انجام دهید. ما از کوکی‌های تحلیل استفاده می‌کنیم تا کیفیت برنامه های آنلاین‌مان و محتویات آنها را بهتر و بهینه کنیم و نیز گستره و قابلیت بازیابی برنامه های آنلاین‌مان را بررسی و بهتر کنیم. هم‌زمان، این اهداف، پایه‌های منافع قانونی، در مفهوم اصول حقوقی برای پردازش را بر اساس ماده 6 بخش 1 ردیف f از DSGVO تشکیل می‌دهند.  گردآوری و نگهداری از راه کوکی‌های تحلیل را هر لحظه، و با قابلیت اجرا در آینده، می‌توانید لغو کنید.  لینک مخالفت:
پایان دادن به نگهداری اطلاعات

ارتباط با ما

شما می‌توانید با ما به شیوه‌های مختلف تماس بگیرید، از جمله با فرم تماس در وبسایت ما. همچنین با خبرنامه ما و از راه ایمیل‌ می‌توانید به صورت مرتب اطلاعات دریافت کنید.

استفاده از یوتیوب

در برنامه آنلاین ما ویدیوهایی افزوده شده‌اند که برای پخش آنها ما از یک افزونه سرویس یوتیوب («YouTube») استفاده می‌کنیم که از سوی گوگل راه‌اندازی شده است. ارائه کننده این خدمت، یوتیوب (YouTube ) به نشانی LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA است. هنگامی که شما از وبسایت برنامه‌های‌ آنلاین ما که در آن یک ویدیو افزوده شده است بازدید می‌کنید، یک اتصال به سرورهای یوتیوب ایجاد می‌شود. در این کار به سرور یوتیوب اطلاع داده می‌شود که شما از کدام وبسایت‌های برنامه‌های آنلاین ما بازدید کرده‌اید.  هنگامی که وارد حساب کاربری خود در یوتیوب می‌شوید، یوتیوب را قادر می‌سازید رفتار شما در بازدید از وبسایت‌ها را به پروفایل شخصی شما منتسب کند. با بیرون آمدن از حساب کاربری خود در یوتیوب، می‌توانید از این امر جلوگیری کنید.  اطلاعات دیگر درباره گستره اطلاعات کاربران را می‌توانید در بیانیه حفاظت از اطلاعات گوگل در نشانی https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ پیدا کنید که درباره یوتیوب معتبر است. ما از یوتیوب استفاده می‌کنیم تا با آن ویدیوهایی را به شما نشان بدهیم و به این ترتیب بتوانیم شما را بیشتر درباره پروژه‌هایمان آگاه سازیم؛ همزمان، منافع قانونی در مفهوم ماده 6 بخش 1 ردیف f از DSGVO جزو آنها هستند.

حقوق شما و تماس

ما به عنوان بنیاد برتلسمان به این امر اهمیت زیادی قائلیم که پردازش اطلاعات شخصی شما را تا جای ممکن به صورت شفاف توضیح دهیم و شما را نیز درباره حقوق مربوطه‌تان مطلع کنیم. اگر به اطلاعات دقیق‌تر نیاز دارید یا می‌خواهید از حقوق خود استفاده کنید،‌ هر لحظه می‌توانید با ما تماس بگیرید تا به مسائل شما رسیدگی کنیم.

حقوق فرد مشمول

درباره پردازش اطلاعات شخصی، شما دارای حقوق جامعی هستید. نخست شما یک حق اطلاع‌رسانی جامع را دارید و در صورت نیاز می‌توانید تصحیح و/یا پاک کردن یا مسدود کردن اطلاعات شخصی خود را درخواست کنید. همچنین می‌توانید محدود شدن پردازش را درخواست کنید و حق اعتراض دارید. درباره اطلاعات شخصی ارائه شده به ما از سوی شما، شما همچنین یک حق انتقال اطلاعات را دارید. اگر می‌خواهید از یکی از حقوق خود استفاده کنید و/یا اطلاعات دقیق‌تری را در این زمینه دریافت کنید، لطفا از راه فرم تماس به کارکنان ما مراجعه کنید. به عنوان گزینه دیگر همچنین می‌توانید به مسئول حفاظت از اطلاعات ما مراجعه کنید.

بازپس گیری موافقت و مخالفت

موافقت شما که یک بار ارائه شده است، هر لحظه، با قابلیت اجرا در آینده، می‌تواند به صورت اختیاری بازپس گرفته شود. بازپس گیری رضایت‌، تاثیری بر قانونی بودن پردازش انجام شده بر اساس رضایت تا زمان لغو رضایت، نخواهد داشت. مسئولان پاسخ‌گویی در این زمینه نیز کارکنان ما از راه فرم تماس و مسئول حفاظت از اطلاعات ما هستند. اگر پردازش اطلاعات شخصی شما بر پایه یک موافقت نباشد بلکه بر پایه یک اصل حقوقی دیگر انجام شود، می‌توانید با این پردازش اطلاعات مخالفت کنید. مخالفت شما، به یک بررسی و در صورت نیاز به پایان دادن به پردازش اطلاعات منجر می‌شود. شما درباره نتیجه بررسی مطلع خواهید شد و از ما – اگر پردازش اطلاعات همچنان باید ادامه یابد – اطلاعات دقیق‌تری را درباره اینکه چرا پردازش اطلاعات مجاز است دریافت خواهید کرد.

مسئول حفاظت از اطلاعات و تماس

ما یک مسئول بیرونی حفاظت از اطلاعات را تعیین کرده‌ایم که به ما در موضوعات حقوق حفاظت از اطلاعات کمک می‌کند و شما می‌توانید مستقیما نیز به او مراجعه کنید. برای موضوعات مربوط به رفتار ما با اطلاعات شخصی یا اطلاعات بیشتر درباره موضوعات حقوق حفاظت از اطلاعات،‌ مسئول حفاظت از اطلاعات ما در خدمت شما است: وکیل حقوقی، دکتر سباستین مِیِر، کارشناس ارشد حقوق
نشانی مشترک با وکلای حقوقی BRANDI به نشانی Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld تلفن: 0521 / 96535-812 ایمیل:datenschutz@bertelsmann-stiftung.de اگر می‌خواهید مستقیما با مسئول حفاظت از اطلاعات ما تماس بگیرید، با این ایمیل می‌توانید به او دسترسی پیدا کنید sebastian.meyer@brandi.net.

شکایات

اگر باور دارید که پردازش اطلاعات شخصی شما از سوی ما با این بیانیه حفاظت از اطلاعات مطابق نیست و یا از مقررات قابل اجرای حفاظت از اطلاعات پیروی نمی‌کند، می‌توانید نزد مسئول حفاظت از اطلاعات ما شکایت کنید. مسئول حفاظت از اطلاعات ما سپس موضوع را بررسی خواهد کرد و شما را از نتیجه بررسی آگاه خواهد کرد. افزون بر آن، شما همچنین یک حق شکایت نزد نهاد رسمی نظارت را دارید.

اطلاعات بیشتر و تغییرات

لینک‌های وبسایت‌های دیگر

برنامه آنلاین ما ممکن است شامل لینک‌های وبسایت‌های دیگر باشد. این لینک‌ها همان‌گونه که هستند نشان داده می‌شوند. ما در اینکه وبسایت‌هایی که لینک‌هایشان عرضه می‌شوند تا چه اندازه از مقررات معتبر حفاظت از اطلاعات پیروی می‌کنند نقشی نداریم. بنابراین توصیه می‌کنیم شما نیز در وبسایت‌های دیگر درباره بیانیه‌های حفاظت از اطلاعات، اطلاعاتی به دست آورید.

تغییرات این بیانیه حفاظت از اطلاعات

تاریخ آغاز اعتبار این بیانیه حفاظت از اطلاعات، از راه اطلاعات مربوط به تاریخ (در زیر) نشان داده می‌شود. ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که این بیانیه حفاظت از اطلاعات را هر لحظه، با قابلیت اجرا در آینده، تغییر دهیم. یک تغییر به ویژه در صورت تطبیق‌های فنی برنامه‌های‌ آنلاین یا در صورت تغییرات مقررات حقوقی حفاظت از اطلاعات انجام می‌شود. در هر مورد، نسخه به روز شده بیانیه حفاظت از اطلاعات همیشه مستقیما در برنامه آنلاین قابل دستیابی است. به شما توصیه می‌کنیم به صورت مرتب درباره تغییرات این بیانیه حفاظت از اطلاعات آگاه شوید. تاریخ آغاز اعتبار این بیانیه حفاظت از اطلاعات: مِی 2018

تماس

اگر درباره MYSKILLS بیشتر می خواهید بدانید یا پرسش هایی دارید، با نشانی زیر تماس بگیرید:

Bertelsmann Stiftung
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

متخصص ارشد: Gunvald Herdin